Külastaja meelespea

Ära kiirusta

Ürituse territooriumil ära kiirusta. Tormates istekohale võid otse komistada võimlejale.

Kasuta ühistransporti

Võimlemispeole saabu ühistranspordiga, sedasi ei ole vaja parkimiskoha leidmise pärast muretseda.

Tutvu staadioni plaaniga

Võimlemispeo ajaks saab Kalevi Keskstaadion värske ilme ning muutunud võivad olla sissepääsude asukohad ja muu liiklemine territooriumil.

Kasuta vihmakeepi

Vihmavarjuga territooriumile ei pääse, kuna sellega võid variata teise külastaja vaadet. Seega võta kaasa vihmakeep.

Mõtle läbi, mida sul vaja läheb

Koju tuleb jätta kõik see, mis võib häirida või ohustada teisi peolisi, näiteks ei pääse väravatest sisse klaastaara, terariistade ja lemmikloomadega.

Antud informatsioon võib muutuda. Hoia siin lehel pilku peal.