Staadionikavade autorid esitlesid loomingut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Foto: Tiina Rävasoo

See below in english
Esmaspäeval 17.augustil 2020.a sai Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis kokku nooruslik ja kogemustega võimlemispeo tiim: kunstiline juht Kai Esna ja tema “parem käsi” Anu Nõmm , helilooja Toomas Voll ja dirigent Peeter Saan, kavade autorid ja assistendid, peakorraldaja Lembe Laas (abid Anneli Saarma ja Tiina Rävasoo). Kavade autorid esitlesid oma loomingut – videoklippe ja disainielemente valminud staadionikavadest. Peo kunstiline juht Kai Esna, tunnustatud staadionipidude spetsialistid Riina Voolpriit, Sirje Eomõis ja helilooja Toomas Voll andsid kava autoritele tagasisidet, soovitusi ja näpunäiteid. Üheskoos lihviti ja muudeti kvaliteetsemaks peo ühisloomingut. Suur peovanker on veerema pandud – valmimas on kingitus meile kõigile. KINGITUS ON ELU ISE. Hoiame kokku!

On August 17, 2020 young and experienced Estonian Gymnastics for All Festival team had meeting in Pärnu Kuninga Street Basic School (Estonia): artistic director Kai Esna and her assistant Anu Nõmm, composer Toomas Voll and conductor Peeter Saan, authors and assistants of stadium choreographers , General manager Lembe Laas (assistants Anneli Saarma and Tiina Rävasoo). The authors of the stadium programs presented their creation – video clips and design elements from the completed stadium choreography. Kai Esna, the artistic director of the festival, Riina Voolpriit, Sirje Eomõis and composer Toomas Voll – renowned estonian stadium parties specialists, gave feedback and useful tips to the authors of stadium choreographies. Together, the co-creation of the stadium performances were polished and improved. The festival will become as GIFT for all of us!

Lisa kommentaar