Tervisekaitse nõuded

VI Eestimaa võimlemispeo KINGITUS 2021,  30.juuni – 4.juuli´2021 Tallinnas COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2  leviku tõkestamise ja riskide maandamise seonduvad tervisekaitsenõuded.

Eestimaa 6. võimlemispeol KINGITUS (edaspidi: Üritus) osalevad võimlejad ja tantsijad ja nende juhendajad on jaotatud max 10-ks rühmadeks (edaspidi MULLideks). Kaheksakümne neljal juhendajal on olemas esmaabi koolituse kehtiv tunnistus. 

Meditsiinitöötajate kohalolu ja vastutus peonädalal:

Tallinna Kiirabi – kohalolu proovistaadionitel, Lilleküla Jalgpallikeskuses (s.h. A.Le Coq Arena juures on alaliselt reanimatsioon kiirabiauto). 

Tallinna Koolitervishoid – kohalolu koolimajutustes

Tallinna Kiirabi ja Tallinna Koolitervishoiu töötajate kohalolu aitab paljudes olukordades kindlasti  tagada suurema turvalisuse ja kiirema reageerimise.

Mulli eest vastutava rühmajuhendaja kohustused MULLI-liikmete ja enda suhtes:

 • MULLI- liikmete ja iseenda tervise eest vastutamine ÜRITUSE jooksul 
 • MULLI -liikmete ja iseenda tervise jälgimine
 • Kui MULLI-liikmed on alaealised, siis on rühmajuhendajal kohustus omada kõikide liikmete vanemate või hooldusõigusega isikute kontakt-telefone
 • Juhul, kui juhendaja märkab, et tema MULLI-liikmel on tekkinud kas loidus, palavik, hingamisraskused, köha, siis on juhendaja kohustatud võtma liikme vanematega või hooldusõigusega isikutega ühendust, paluma kodustel lapsele järgi tulla ja edasi võtta  ühendust oma perearsti või perearsti nõuande liiniga.
 • Nõuda ja jälgida MULLI-liikmete ja iseenda kätepesu majutuspaika või söömispaika tulles ja peale WC-d
 • Jälgida MULLI-liikmete ja iseenda pesemisharjumusi majutuspaikades
 • Jälgida esimesest päevast alates  MULLI-liikmete tervise eripärasid ja allergiaid
 • Jälgida, et MULLI-liikmed ja iseenda tegutsemispiirkond ei ristuks teiste MULLIDEGA ning kindlustama vajaliku 2 m vahemaa teiste MULLIDEGA, s.h. proovistaadionitel ja esinemisprogrammi ajal. 

Üritustel osalevate MULLI-liikmete kohutused:

 • Pöörduda esimese iseenda tervisemure ja märkamise korral otsekohe oma MULLI eest vastutava rühmajuhendaja poole
 • Jälgida, et isiklik mobiiltelefon oleks alati laetud (võimalusel kaasaskantav lisa-aku) kiireks reageerimiseks
 • Kanda isikutunnistust, täidetud mobiiltelefoni ÜRITUSE ajal endaga kaasas nt. vöökotis vm. taskus

Koostööpartnerite kohustused tervisekaitse osas

 • Koolimajutuspaikade, proovistaadionite ja Lilleküla Jalgpallikeskuse (s.h A. Le Coq Arena) kui ÜRITUSE korraldajale rendile antavad pinnad ja maa-alad vastavad tervisekaitse nõuetele:
 • Majutuskohtadel-koolid kui rendile andjad vastutavad ruumide ja sisustuse puhastuse (magamis-. pesemis- ja tualettruumid), pindade desinfitseerimise, joogivee kvaliteedi, hoone ja tubade ventilatsiooni eest / vastutavad ka ruumidesse-hoonetesse ohutu sisse ja väljapääsu eest, vastavalt evakuatsiooniteedele kehtestatud nõuetele. Pindade desinfitseerimisel “Biotsiidiseaduse” nõudeid ja kehtivaid COVID-i ennetusnõudeid. Ruumides on tagatud pidev õhuvahetus – võimalus tuulutamiseks. 
 • Koolimajutuses on arvestatud ruumi 4 m2 ühe noore kohta. Iga MULL ööbib eraldatud ühes klassiruumis, hoides omavahel 2m distantsi. MULLid omavahel ei ristu. Koolitoitlustamine toimub hajutatult, vastavalt kehtivatele COVID-i ennetus-nõuetele. Dusiruumi kasutamine toimub MULLIDE kaupa. 
 • Koolitoitlustuse ettevõtted vastutavad “Toiduseaduse“ ja muude asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmise eest. Kohtade arv söögisaalis peab olema vastavuses COVID-19 ennetusnõuetele. MULLID- istuvad söögisaalis koos , teiste MULLIDEga ristumata. NB! Toitlustusala on välitingimustes.
 • ÜRITUSE turvafirma G4S teeb ÜRITUSE ajal infra-puna-termomeetriga mõõtmisi osalejate hulgas A. Le Coq Arenal sissepääsul.

ÜLDISED NÕUDED osalejatele, korraldajatele ja koostööpartneritele ürituse vältel

VÄLTIDA  HOOLEGA  koroonaviirusesse nakatumist:

 • Pesema käsi sooja voolava vee ja seebiga majutuskohtades ja kodudes. Staadionitel kasutada desojaamasid alkoholipõhist desinfitseerimisvahendit sisenedes, aga ka väljudes ÜRITUSE maa-alalt.
 • Vältima kontakte väljapool oma MULLI. Hoidma vähemalt 2 meetrit vahet teiste osavõtjatega (NB! kõik proovistaadionid ja peastaadion on märgistatud 2 m vahedega. Väljaspool maa-ala, eriti ühistranspordis vältima kontakti inimestega, kes köhivad või aevastavad. Mitte seisma haigusnähtudega inimese lähedal.
 • Mitte katsuma silmi, nina ja suud. Vältima nende puudutamist mustade kätega.

ÜRITUSE osalejate käitumine viiruse kahtluse korral:

 • Kui keegi osalejatest märkab enne ÜRITUSE toimumist  enda juures kergeid hingamisteede haigusnähtusid, siis tuleb järgida hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ja püsida kodus, kuni tervenemiseni. MITTE TULLA NENDE NÄHTUDEGA ÜRITUSELE. Edasi toimida vastavalt www.kriis.ee nõuetele.

ÜRITUSEL osalejate käitumine pisikute ja viiruse levitamise takistamiseks:

 • Aevastamisel ja köhimisel kaetakse oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Salvrätik visatakse kohe prügikasti ja puhastatakse käed. Kui salvrätikut, siis kasutatakse oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.