Tallinna 21. võimlemispeo vabaõhulaager

See below in English

XXI Tallinna Võimlemispidu NELIKVÄE MAAGIA toimus 2020.aastal teistmoodi. Võimlemispeo asemel korraldas Spordiselts KALEV (projektijuht Lembe Laas) tervisedendusliku harrastusliikcumise õppetreeninglaagri. Treeningud toimusid vanuserühmade kaupa 100% meetuules ja tervislikus männilõhnas Pirita Spordikeskuse staadionil. Laagripäeva sisse mahtusid: staadionikavade õppimine, soe toit ja jook, lastejooks. Laagri tipphetkeks kujunes pühapäev 20.september. Sel päeval toimus Liisa Laine poolt lavastatud võimlemispeo etendus NELIKVÄE MAAGIA, mida sai tunnistada väike seltskond – korraldajad, vanuserühma kava autor assistendiga, mentorid, peojuht ja reziijuht Katre Jaani, operaatorid Taavi Lüütsepp ning Talis Tiivoja.„Baltic Broadcasting OÜ”-st. Varsti näeb ilmavalgust NELIKVÄE MAAGIA võimlemisfilm, mida paljud silmapaarid juba kannatamatult ootavad. Seniks – võimleme eraldi, aga siiski koos! This year the 21th Tallinn Gymnastics for All stadium festival MAGIC OF the FOUR ELEMENTS took place differently. Instead of annual festival, Estonian Sport Association KALEV / project manager Lembe Laas/ organized an outdoors gymnastics camp. Trainings were arranged by different age groups at the stadium of Pirita Sports Centre. The highlight day of the camp was Sunday Sept 20. On this day full stadium performance MAGIC OF the FOUR ELEMENTS /staged by Liisa Laine was performed. This performance was acknowledged only by small group of Liisa Laine´s creative team. Film director Katre Jaani, film-makers Taavi Lüütsepp and Talis Tiivoja from Baltic Broadcasting are working hard now to get the movie of gymnastics performance ready. Follow the news! Stay with us!

 

 

Lisa kommentaar