Avalik konkurss 2024. a Põnnide liikumishommikute läbiviimiseks Tallinnas, Mustamäe Linnaosas

MTÜ Eestimaa Võimlemispidu kuulutab välja konkursi PÕNNIDE LIIKUMISHOMMIKUTE konseptsiooni välja töötamiseks Tallinnas Mustamäe Linnaosas.

KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1 Avaliku konkurss 2024. aasta Põnnide liikumishommikute konseptsiooni välja töötamiseks Tallinnas korraldab MTÜ Eestimaa Võimlemispidu.
1.2 Konkurss toimub eesti keeles.
1.3 Konkurss algab 14. september 2023
1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 14. oktoober 2023.
1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  info@eestikalev.ee, või tuua aadressile Staadioni 3, Tallinn


 2.  TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1 Konkursil osaletakse individuaalselt. Konkursil osaleja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse Põnnide liikumishommikute läbiviimise eest.
2.2. Konkursil osalemise eelduseks on kandidaadi erialane kompetentsus, varasem kogemus lastega sündmuste läbiviimisel.
2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek põnnide hommikute konseptsiooni väljatöötamisel ja elluviimisel.
 

3.LÄHTEÜLESANDED LIIKUMISHOMMIKUTE KONSEPTSIOONILE

3.1 Konseptsiooni väljatöötamisel tuleb lähtuda Tallinna lasteaedade liikumisalase harjumuse kujundamisest, toetada mudilaste eakohast kehalist arengut ja võtta aluseks liikumisharjumuste olulised põhiväärtused.
3.2 Konkursile palume esitada Põnnide liikumishommikute konseptsioon, milles on lahti kirjutatud
3.3. selge nägemus Põnnide liikumishommikute läbiviimisest;
3.4. liikumishommikutel osalevatele lastele nõuded (vanus, grupi suurused, saatjad)
3.5. liikumishommikute mitmekesisus, mängulisus; ajaline kestvus
3.6. nägemust sellest, milliseid ilminguid Põnnide liikumishommikud ei tohiks sisaldada.

 4. KONKURSILE LAEKUNUD TÖÖDE HINDAMINE

4.1 Laekunud töid hindavad oma alal eksperdid
4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad Põnnide liikumishommikute konkursi tingimustele.
4.3 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:
4.4 konkursile laekunud töö loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

5.KONKURSSIDE TULEMUSTE TEAVITAMINE

5.1 Konkursi võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 16.10.2023.
5.3 Võidutöö tegijaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2023-2024;

TELLIJA:
MTÜ Eestimaa Võimlemispidu
Staadioni 3, 10132 Tallinn

Lisa kommentaar