AVALIK KONKURSS 2026. AASTA VII EESTIMAA VÕIMLEMISPEO KUNSTILISEKS TEOSTAMISEKS

VII EESTIMAA VÕIMLEMISPEO AVALIK IDEEKONKURSS
Eesti Spordiselts Kalev (edaspidi ESS Kalev) kuulutab välja konkursi VII Eestimaa võimlemispeo (edaspidi võimlemispidu) ideekavandi leidmiseks ja kunstliseks teostamiseks.


Võimlemispidu toimub 5. juulil 2026 Kalevi keskstaadionil Tallinnas.

Võimlemispeo ametlik korraldaja on ESS Kalev. Kandidaadilt oodatakse kirjeldusi kunstilisest nägemusest, võimlemispeo loomeväärtustest, repertuaarist, saatemuusikast ja ülesehitusest, soovi korral nimekiri loometiimi koosseisust.

 1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED:
 2. 1 Konkurss toimub eesti keeles.
  1.2. Konkurss algab 16.10.2023.
  1.3. Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 19.02.2024.
  1.4. Konkursi võidutöö avalikustatakse ESS Kalevi kodulehel hiljemalt 19.03.2024.
  Ekspertkomisjon tagab kandideerijale konfidentsiaalsuse ja autoriõiguse kaitse.
  Konkursil osalejale kehtib konfidentsiaalsuse nõue terve konkureerimise protsessi kohta. Töö saadetakse: lembe@eestikalev.ee või Eesti Spordiselts Kalev, Staadioni 3, 10132, Tallinn
  Teema valdkonnad:
  • Eesti Spordiselts Kalev 125
  • Eesti luule
  • Eesti muusika
  • Eesti loodus
  • Eesti meri
  • Vaba teema
 3. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE
  2.1. Pealavastaja konkureerib individuaalselt.
  2.2. Pealavastaja kandidaat võib teha ettepanekuid ekspertkomisjonile loometiimi isikkooseisu moodustamiseks. Soovituslik on, et loometiimi kuuluvad inimesed oleks võimalikult erinevatest Eesti paikkondadest. Ekspertkomisjonil on õigus muuta loometiimi koosseisu.
  2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek tema ideekavandi teostamiseks.
  2.4. Konkursil osalemise eeldused:
  • erialane kompetentsus
  • vabariikliku, piirkondliku või kohaliku staadionipeo korraldamise kogemus
  • valmisolek loometiimi juhtimiseks
 4. NÕUDED IDEEKAVANDILE
  3.1 Ideekavandisse on põimitud Eestimaa võimlemispidude põhiväärtused – põlvkondade sidusus, eesti keel ja meel, rahva tervis ja kehaline heaolu.
  3.2 Ideekavandis kirjeldatakse, kuidas võimlemispeo kaudu mõjutatakse eesti harrastusvõimlemise arengut tervikuna.
  3.3 Ideekavandis kirjeldatakse võimlemispeo õppeprotsessi osade kaupa:
  • loomekoosolekud
  • info- ja õppepäevad
  • maakondlikud ülevaatused
  • staadioniproovid (peaproov ja etendus)
  3.4 Ideekavandis kirjeldatakse uudsete tehniliste vahendite kasutamist võimlemispeo protsessides – lavastuslik butafooria, ekraanid jm.
  3.5. Idekavandis on kirjeldatud kaasatavad liigid:
  • Beebid koos vanematega
  • Lasteaialapsed
  • 1.–4. klass
  • 5.–9. klass
  • Neiud
  • Mehed (mehed ja poisid)
  • Daamid D1
  • Idla võimlejad D2
  • Võistlusvõimlejad (rühmvõimlejad, iluvõimlejad, sportaeroobika, sportakrobaatika, trampoliinvõimlejad, TEAMGYM, sportvõimlejad ja rühmatreeningud), välisrühmad ja muud
  • Pererühmad
  • Rahvatantsijad
  • Noored Kotkad ja Kodutütred
 5. HINDAMINE
  3.1 Ideekavandit hindab kuni viieliikmeline ekspertkomisjon, mille kutsub kokku ESS Kalev. Züriiliikmed ei tohi kuuluda VII Eestimaa võimlemispeo loometiimi.
  Züriil on õigus teha ettepanekuid pealavastaja kandidaadile tema ideekavandi ja loometiimi muutmiseks.
  3.2 Konkursile pääsevad tingimustele vastavad ja õigeaegselt esitatud ideekavandid.
  3.3 Kui hääletamine jääb viiki, siis osutub määravaks komisjoni esimehe hääl.
  3.4 Hindamise kriteeriumid:
  • uudsus
  • unikaalsus
  • aktuaalsus
  • keskkonnasõbralikkus
  • ratsionaalsus
  • lavastatavus
  • lähtumine võimlemise üldeesmärkidest

TELLIJA: MTÜ Eesti Spordiselts Kalev
INFO: Lembe Laas võimlemise projektijuht lembe@eestikalev.ee

Lisa kommentaar